spin

Diễn đàn Tuổi trẻ Kiến tạo – Huế 2016

Sau hai năm hoạt động dưới tên Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ – Huế, BTC quyết định đổi tên thành Diễn đàn Tuổi trẻ Kiến tạo – Huế, tên tiếng Anh là Initiative Forum – Huế, viết tắt: IF – Huế. Quỹ

Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ – Huế 2015

Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ – Huế 2015 với chủ đề “Cây tuổi trẻ” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Vào ngày thứ nhất, các thành viên tham gia đã được lắng nghe những chia sẻ thú vị và qua đó

Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ – Huế 2014

Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ – Huế 2014 xoay quanh các chủ điểm: Văn hoá, Tuổi trẻ, Đối ngoại, Kỹ năng. Trong ngày văn hoá, các thành viên tham gia đã nhập vai tranh luận (devil’s advocate) sôi nổi về vấn đề


000webhost logo